Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC)

De Cymru yw'r ail allyrrydd diwydiannol mwyaf yn y DU, gan ryddhau'r hyn sy'n cyfateb i 16 miliwn tunnell o garbon deuocsid y flwyddyn ar draws diwydiant a chynhyrchu ynni.

SWIC logo

Wedi’i sefydlu yn 2019, nod SWIC yw datblygu Clwstwr Diwydiannol gwirioneddol gynaliadwy a blaenllaw i fynd i’r afael â hyn — a helpu i gyflawni anghenion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ehangach de Cymru ar gyfer 2030, 40, 50 a thu hwnt.

Fel esiampl arloesol o Glystyrau Diwydiannol Cymru, mae SWIC wedi cymryd camau breision yn ei daith sero net — gyda’r nod o gyflawni’r amcanion canlynol erbyn 2040:

  • Cyflawni mwy o ddiwydiant sero net i dde Cymru — gan gyfrannu tuag at ostyngiad ehangach o 40% yn allyriadau CO2 presennol Cymru.
  • Cadw 113,000 o swyddi presennol a chreu rhai newydd.
  • Datgloi cyfleoedd buddsoddi gwerth £30bn yn y rhanbarth.
  • Tyfu’r Gwerth Ychwanegol Gros gwerth £6bn gan ddiwydiant de Cymru.

Er mwyn cyflawni hyn, mae SWIC yn credu yng ngrym cydweithio. Mae’r tîm yn goruchwylio ystod eang o brosiectau partner cynaliadwy, gan ymgymryd â gwaith strategol ehangach i gefnogi creu Hybiau Twf Glân dan arweiniad partneriaid.

Nod pob prosiect yw datgarboneiddio diwydiant yn rhagweithiol yn ne Cymru trwy harneisio adnoddau toreithiog y rhanbarth a gwneud y gorau o’r seilwaith nwy a thrydan presennol. Mae’r dull hwn yn gweld SWIC a’i bartneriaid yn archwilio rhagolygon ar gyfer popeth o gynhyrchu pŵer carbon isel i ddefnydd a storio dal carbon (CCUS).

Mae ymroddiad SWIC i arloesi a chynaliadwyedd yn gosod y safon ar gyfer clystyrau diwydiant ar draws y rhanbarth.

Darganfyddwch fwy yma.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC)

Gwefan SWIC
ABP Logo Cwmni
Capital Law Logo Cwmni
Carbon 8 Logo Cwmni
Catapult Energy Systems Logo Cwmni
Catapult Offshore Renewable Energy Logo Cwmni
Celsa Group Logo Cwmni
Connect and Convey Logo Cwmni
Costain Logo Cwmni
cpi Logo Cwmni
CR+ Logo Cwmni
Dragon lng Logo Cwmni
ERM Logo Cwmni
Front Door Communications Logo Cwmni
Industry Wales Logo Cwmni
Lanzatech Logo Cwmni
Liberty Logo Cwmni
Lightsourcebp Logo Cwmni
National Grid Logo Cwmni
NPT Council Logo Cwmni
Pembrokeshire Council logo Logo Cwmni
Port of Milford Haven Logo Cwmni
Progressive Energy Logo Cwmni
Rockwool Logo Cwmni
RWE Logo Cwmni
Shell Logo Cwmni
Siemens Logo Cwmni
Simec Atlantis Energy Logo Cwmni
Tarmac  Logo Cwmni
TATA Steel Logo Cwmni
USW Logo Cwmni
Vale Logo Cwmni
Valero Logo Cwmni
Wales & West utilities Logo Cwmni
Western Bio Energy Logo Cwmni
Woodknowledge Wales Logo Cwmni