Clystyrau Diwydiannol Cymru

Mae clystyrau diwydiannol rhanbarthol Cymru yn ecosystemau clos lle mae arloesedd, cydweithredu a chynaliadwyedd yn cydgyfeirio; gan ffurfio asgwrn cefn tirwedd ddiwydiannol Cymru.

Ein Clystyrau
A woman at a computer surrounded by electronics

Diwydiant Sero Net Cymru yw corff llywodraethu nifer cynyddol Cymru o glystyrau diwydiannol (rhanbarthol) a Hybiau Twf Glân (sy’n seiliedig ar leoedd). Mae hyn yn cynnwys: Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC), Clwstwr Datgarboneiddio Diwydiannol Gogledd-ddwyrain Cymru (NEW-ID) a chanolfannau sefydledig fel Clwstwr Ynni Aberdaugleddau, Fforwm Datgarboneiddio Glannau Dyfrdwy.

Mae ymrwymiad rhanbarthol pob Clwstwr i arloesi, cydweithredu, ac arferion diwydiannol cyfrifol yn tanlinellu ein cenhadaeth strategol ehangach — i sicrhau dyfodol carbon-niwtral i Gymru.

Mae Clystyrau Diwydiannol Cymreig wrth y llyw rhanbarthol yn yr ymdrech hanfodol hon, lle mae diwydiant a chynaliadwyedd yn mynd law yn llaw. Gyda’i gilydd, maen nhw’n paratoi’r ffordd tuag at ddyfodol glanach, mwy cynaliadwy i ddiwydiant Cymru.

Archwiliwch ddulliau a dyheadau unigryw pob Clwstwr — a gwaith yr Hybiau Twf Glân arloesol y maen nhw’n eu cefnogi, isod.

Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC)

Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC)

Gan adeiladu ar fwy na degawd o brofiad, mae SWIC yn bartneriaeth o fusnesau traws-sector, o gyfleustodau a diwydiant trwm i gynhyrchu pŵer — sydd wedi’i leoli’n ddaearyddol yn ne Cymru. Nod SWIC yw dod yn Glwstwr Diwydiannol cynaliadwy blaenllaw sy’n cefnogi anghenion cymdeithasol, economaidd ac ynni de Cymru.

Ynglŷn â SWIC

Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC)

SWIC logo

Clwstwr Datgarboneiddio Diwydiannol Gogledd-ddwyrain Cymru (NEW-ID)

Clwstwr Datgarboneiddio Diwydiannol Gogledd-ddwyrain Cymru (NEW-ID)

Er ei fod yn y camau cynnar o ddatblygiad, mae Clwstwr Diwydiannol Gogledd-ddwyrain Cymru yn dangos addewid aruthrol. Mae’r clwstwr hwn yn cael ei yrru gan ei ymrwymiad i feithrin cydweithredu ymhlith chwaraewyr amrywiol, traws-sector, o ddiwydiant trwm i weithgynhyrchu.

Ynglŷn â Chlwstwr Diwydiannol Gogledd-ddwyrain Cymru

Clwstwr Datgarboneiddio Diwydiannol Gogledd-ddwyrain Cymru (NEW-ID)

A worker in high vis guiding a large item of machinery

Partneriaethau ymchwil a datblygu

Partneriaethau ymchwil a datblygu

Mae ein partneriaethau ymchwil a datblygu strategol yn tanlinellu ein hymroddiad i arloesi cynaliadwy — gan lunio llwybr diwydiant Cymru tuag at ddyfodol mwy ymwybodol o’r amgylchedd.

Ynglŷn â'n partneriaethau ymchwil a datblygu

Partneriaethau ymchwil a datblygu

Industrial chimneys