Ni yw Diwydiant Sero Net Cymru

Grymuso busnesau i adeiladu dyfodol mwy gwyrdd.

Amdanom ni
Person yn solwdrio metel

Ein Gweledigaeth

Gwneud Cymru’r wlad o ddewis ar gyfer nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy.

Mae adnoddau naturiol Cymru, treftadaeth ddiwydiannol gyfoethog ac ysbryd arloesol yn ein rhoi mewn sefyllfa wych i arloesi. Trwy feithrin cydweithio, ffurfio partneriaethau strategol, a datgloi cyfleoedd buddsoddi, byddwn yn cefnogi diwydiannau Cymru ar eu taith i sero net — gan greu cynhyrchion mwy cystadleuol, gwerth uchel a swyddi ychwanegol sy’n talu’n dda yn y broses.

Darganfyddwch fwy

Ein Gweledigaeth

Landscape

Dod yn aelod

Mae gan Ddiwydiant Sero Net Cymru aelodaeth gynyddol o sefydliadau diwydiant, y byd academaidd, a’r sector cyhoeddus — a’r cyfan yn cychwyn ar eu teithiau tuag at sero net.

Mae gan ein haelodau fynediad at wasanaethau proffesiynol arbenigol, rhaglen ddigwyddiadau, a chyfleoedd rhwydweithio a chyfranogi.

Darganfyddwch fwy
Landscape

CLYSTYRAU DIWYDIANNOL CYMRU

Mae ein clystyrau diwydiannol yn paratoi’r ffordd ar gyfer busnes cynaliadwy ledled Cymru

Ni yw corff llywodraethu nifer cynyddol o glystyrau diwydiannol — gyda phob un yn creu llwybr rhanbarthol o arloesi, cydweithio, ac arferion diwydiannol cyfrifol, i helpu Cymru ar ei ffordd i ddyfodol gwyrddach.

Darganfyddwch fwy

CLYSTYRAU DIWYDIANNOL CYMRU

Example