Rhwydweithiau ymchwil a datblygu

Mae ein partneriaethau ymchwil a datblygu yn ein rhoi ar flaen y gad o ran gyrru arloesedd cynaliadwy yng Nghymru.

Maen nhw’n cynnwys:

  • Mewn partneriaeth â SWITS, rhwydwaith deinamig sy’n meithrin cyfnewid gwybodaeth ac arbenigedd mewn technolegau cynaliadwy. Gyda SWITCH, rydym yn harneisio mewnwelediadau cyfunol i yrru clystyrau diwydiannol Cymru tuag at ddyfodol gwyrddach.
  • Mae ein gwaith gyda GW4, consortiwm o brifysgolion ymchwil-ddwys blaenllaw, yn chwyddo ymrwymiad NZIW i ymchwil a datblygu blaengar, gan sicrhau bod y diwydiant yn aros ar flaen y gad o ran technolegau sy’n dod i’r amlwg.
  • Yn olaf, mae ein cydweithrediad ag Innovate UK yn gwella gallu Cymru ar gyfer arloesi trawsnewidiol — gan hwyluso gweithredu atebion arloesol i fynd i’r afael â’r heriau o gyflawni tirwedd ddiwydiannol Sero Net.
  • Mae Partneriaeth Clwstwr Diwydiannol De Cymru gyda phwerdy academaidd y Ganolfan Ymchwil ac Arloesi Datgarboneiddio Diwydiannol wedi bod yn un o’r sbardunau y tu ôl i lawer o brosiectau ymchwil allweddol diwydiant Cymru. Mae ymchwil arloesol y Ganolfan Ymchwil ac Arloesi wedi darparu llawer o atebion datgarboneiddio – yn y mannau lle maent bwysicaf. Mae Sero Net Diwydiant Cymru’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’r Ganolfan Ymchwil ac Arloesi wrth i ni symud diwydiant yn ei flaen ar ei daith sero net.