Rhwydweithiau ymchwil a datblygu

Mae ein partneriaethau ymchwil a datblygu yn ein rhoi ar flaen y gad o ran gyrru arloesedd cynaliadwy yng Nghymru.

Maen nhw’n cynnwys:

  • Mewn partneriaeth â SWITS, rhwydwaith deinamig sy’n meithrin cyfnewid gwybodaeth ac arbenigedd mewn technolegau cynaliadwy. Gyda SWITCH, rydym yn harneisio mewnwelediadau cyfunol i yrru clystyrau diwydiannol Cymru tuag at ddyfodol gwyrddach.
  • Mae ein gwaith gyda GW4, consortiwm o brifysgolion ymchwil-ddwys blaenllaw, yn chwyddo ymrwymiad NZIW i ymchwil a datblygu blaengar, gan sicrhau bod y diwydiant yn aros ar flaen y gad o ran technolegau sy’n dod i’r amlwg.
  • Yn olaf, mae ein cydweithrediad ag Innovate UK yn gwella gallu Cymru ar gyfer arloesi trawsnewidiol — gan hwyluso gweithredu atebion arloesol i fynd i’r afael â’r heriau o gyflawni tirwedd ddiwydiannol Sero Net.