Ynglŷn â Diwydiant Sero Net Cymru

Rydym yn gorff nid-er-elw sy'n grymuso busnesau i adeiladu dyfodol gwyrddach.

Dod yn aelod
Cranes in the skyline

Wedi’i sefydlu yn 2022, mae Diwydiant Sero Net Cymru yn sefydliad annibynnol sy’n rhoi arweiniad a chefnogaeth i ddiwydiannau Cymru wrth iddyn nhw bontio i ddarparu sero net.

Wrth arwain Clystyrau Diwydiannol Cymru — gan gynnwys y Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC) sefydledig a’i bartneriaid — rydym yn cefnogi aelodaeth gynyddol o sefydliadau’r diwydiant, y byd academaidd, a’r sector cyhoeddus.

Â’r cyfan ar wahanol gamau o’u taith sero net, rydym yn darparu cefnogaeth i’r aelodau hyn trwy feithrin cydweithrediad, ffurfio partneriaethau strategol, datgloi cyfleoedd buddsoddi, a chynnig cyfres o fuddion corfforaethol.

Trwy hyn, rydym yn pontio’r bwlch rhwng diwydiant a rheoleiddwyr — gan gyflymu’r gwaith o gyflawni prosiectau carbon isel trwy gyd-greu gyda chynllunio allweddol gyda phartneriaid sy’n caniatáu.

Yn y tymor hir, ein cenhadaeth yw gwneud Cymru’r wlad o ddewis ar gyfer nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy. Wrth helpu i wella amgylchedd y byd, bydd gyrru’r defnydd o dechnolegau carbon isel yn helpu i greu cynhyrchion mwy cystadleuol, o werth uchel a swyddi ychwanegol o safon sy’n talu’n dda yng Nghymru.

Bydd hyn yn darparu mantais fasnachol glir i fusnesau Cymru — gan adleisio pŵer anterth diwydiannol Cymru.

Rydym yn credu bod gan Gymru y potensial i ffynnu unwaith eto, ond y tro hwn, mewn ffordd adnewyddadwy — gan fod o fudd i genedlaethau’r dyfodol.

Gyda’n gilydd, gadewch i ni danio’r chwyldro diwydiannol gwyrdd.

Ymunwch â Diwydiant Sero Net Cymru

Mae gan ein haelodau fynediad at wasanaethau proffesiynol arbenigol, rhaglen ddigwyddiadau, a chyfleoedd rhwydweithio a chyfranogi — gan eu helpu i gyflymu eu taith tuag at sero net.

Aelodaeth
A group of people at a conference