Rhaglen EmpowerCymru 2024

NZIW


Rydyn ni’n edrych ymlaen at rannu â chi pwy fydd ein siaradwyr a’n panelwyr arbenigol ar gyfer EmpowerCymru…

10am: Cofrestru

10.30am: Croeso

10.45am: Cyflwyniad EY gan Rohan Malik, Partner Rheoli y DU ac Iwerddon – Llywodraeth a Seilwaith ac yna cyflwyniad i Ddiwydiant Sero Net Cymru gan Brif Swyddog Gweithredol, Ben Burggraaf

11am: Siaradwr Gwadd 1 — Tom Glover, Cadeirydd Gwlad RWE UK

11.30am: Siaradwr Gwadd 2 — Ysgrifennydd Gwladol Cymru

11.40am: Panel Empower — Cyflawniadau Clwstwr Diwydiannol De Cymru hyd yma a beth sydd ei angen er mwyn gwireddu hyn?

12.30pm: Cinio rhwydweithio

1.45pm: Croeso’n ôl

1.55pm: Anerchiad fideo gan Julie James AS, Y Gweinidog Newid Hinsawdd

2.10pm: Siaradwr Gwadd 3 — Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol Llywodraeth Cymru – cenhadaeth economaidd

2.30pm: Panel Empower — gallu Cymru i ddenu cyfalaf yn y DU ac yn fyd-eang

3pm: Panel Empower — Pwysigrwydd partneriaethau yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus er mwyn gwireddu’r Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd yng Nghymru

3.40pm: Sesiwn adborth

3.55pm: Araith gloi

4pm – 5.30pm: Diodydd rhwydweithio

Mae rhagor o wybodaeth am y digwyddiad ar gael yma.