Digwyddiadau

Ochr yn ochr â’n partneriaid, rydym yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau i aelodau ac eraill – gan ddarparu gofod i ddysgu, i ofyn cwestiynau a rhannu gwybodaeth.

Ymunwch â Diwydiant Sero Net Cymru

Mae gan ein haelodau fynediad at wasanaethau proffesiynol arbenigol, rhaglen o ddigwyddiadau, ochr yn ochr â chyfleoedd rhwydweithio – gan eu helpu i gyflymu eu taith tuag at sero net.

Aelodaeth
People at a conference