Diwydiant Sero Net Cymru yn ennill cais i ddefnyddio hyd at £7.5m o gyllid grant Innovate UK i gefnogi diwydiannau De-orllewin Cymru i ddatgarboneiddio

NZIW


Mae Diwydiant Sero Net Cymru (NZIW) wedi llwyddo i ddatgloi £7.5m o gyllid Llywodraeth y DU i gefnogi busnesau bach a chanolig o Dde-orllewin Cymru, wrth iddynt ymgymryd â mentrau datgarboneiddio a cheisio cymryd rhan yn niwydiant sero net y rhanbarthau. Mae’r cyllid gan Innovate UK – a sicrhawyd drwy ennill cystadleuaeth Swyddfa Rheoli Clwstwr … Continued

Rhaglen EmpowerCymru 2024

NZIW


Rydyn ni’n edrych ymlaen at rannu â chi pwy fydd ein siaradwyr a’n panelwyr arbenigol ar gyfer EmpowerCymru… 10am: Cofrestru 10.30am: Croeso 10.45am: Cyflwyniad EY gan Rohan Malik, Partner Rheoli y DU ac Iwerddon – Llywodraeth a Seilwaith ac yna cyflwyniad i Ddiwydiant Sero Net Cymru gan Brif Swyddog Gweithredol, Ben Burggraaf 11am: Siaradwr Gwadd … Continued

Cyfarwyddiadau ymuno EmpowerCymru

NZIW


Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu chi i #EmpowerCymru — y digwyddiad cyntaf o’i fath sy’n cefnogi Cymru ar ei thaith tuag at sero net. Gweler isod restr o wybodaeth bwysig i’w hystyried cyn y digwyddiad. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch drwy anfon e-bost at NZIW@equinox.wales. 📅  Dyddiad ac Amser: Llun 11 … Continued

Diwydiant sero net yng Nghymru — pam ei fod yn angenrheidiol?

NZIW


Diwydiant sero net yng Nghymru — pam ei fod yn angenrheidiol? Mae Cymru, ochr yn ochr â nifer o wledydd eraill, wedi gwneud ymrwymiadau i symud i economi allyriadau sero net. Mae hyn mewn ymateb i wyddoniaeth hinsawdd sy’n dangos, er mwyn atal newid yn yr hinsawdd, fod yn rhaid i allyriadau carbon ddod i … Continued

Rhowch eich busnes ar y llwybr i sero net — gyda’r Rhaglen Sgiliau Hyblyg

NZIW


Cyllid Llywodraeth Cymru i ddatblygu sgiliau sero net eich tîm… Ym mis Gorffennaf, lansiodd Llywodraeth Cymru ei menter newydd, y Rhaglen Sgiliau Hyblyg: Sgiliau Sero Net — i helpu cyflogwyr ledled Cymru i ddechrau neu symud ymlaen ar eu teithiau tuag at sero net. Mae’r fenter wedi’i chynllunio i fynd i’r afael â’r angen cynyddol … Continued

Hwb ariannol o £7.5m i ‘Bwynt lansio’ De-orllewin Cymru

NZIW


Bydd y cyllid gan Lywodraeth y DU yn ysgogi arloesedd a thwf busnes mewn technolegau adnewyddadwy Yn hydref 2023, arllwysodd Llywodraeth y DU £7.5m i mewn i ‘Bwynt lansio: diwydiant net sero, De-orllewin Cymru’ — prosiect partner i sbarduno arloesedd a thwf busnes mewn technolegau adnewyddadwy yn ne-orllewin Cymru.Cynlluniwyd y rhaglen er mwyn adeiladu ar … Continued

Galw am fuddsoddi yn seilwaith morgludo Co2 yn ne Cymru

NZIW


Adroddiad newydd yn cyflwyno achos economaidd cadarn dros fuddsoddiad gan Lywodraeth y DU Ym mis Rhagfyr 2023 gwnaethom ryddhau astudiaeth yn dangos achos economaidd cadarn dros fuddsoddiad gan Lywodraeth y DU yn seilwaith morgludo CO2 yn ne Cymru. Mae’r adroddiad — a ddatblygwyd gennym ar y cyd â nifer o’n haelod-sefydliadau, gan gynnwys. RWE, Dragon … Continued